Liên hệ

17/07/2017

Gửi thông tin liên hệ

* Yêu cầu


Công ty cổ phần dược phẩm PQA

Địa chỉ: Thửa 99, đường 10, khu Đồng Quàn, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Hotline: 0987.575.689(Có thể liên hệ ngoài giờ hành chính)
Điện thoại cố định: 0228.650.2222 (Chỉ liên hệ trong giờ hành chính)