Liên hệ

17/07/2017

  Gửi thông tin liên hệ


  * Yêu cầu


  Công ty cổ phần dược phẩm PQA

  Địa chỉ: Thửa 99, đường 10, khu Đồng Quàn, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
  Hotline: 0987.575.689(Có thể liên hệ ngoài giờ hành chính)
  Điện thoại cố định: 0228.650.2222 (Chỉ liên hệ trong giờ hành chính)

  Hỗ trợ